NORCE leverer varsler for bølger og strøm som vises på barentswatch.no. BarentsWatch er et helhetlig informasjonssystem for de norske hav- og kystområdene.

NORCE delivers wave and current forecasts that appear on barentswatch.no. BarentsWatch collect, develop and share information about Norwegian coastal and marine areas.

Bølgehistorikk basert på tidligere bølgevarsler for valgfrie lokasjoner langs norskekysten er gratis tilgjengelige her.

 Wave history based on previous wave forecasts for optional locations along the Norwegian coast are available free of charge here.

Bølgevarsel 60 timer frem i tid for valgfrie lokasjoner langs norskekysten er gratis tilgjengelige her. 

Wave forecasts 60 hours ahead for optional locations along the Norwegian coast are available free of charge here.

Kontakt oss for bølgedata og bølgevarsel utover det som allerede er tilgjengelig.

Contact us for data and forecasts beyond what is already available.

Kontakt oss for tilpasset analyse av bølger, vind og strøm til ditt prosjekt.

Contact us for customised wave-, wind- and current analysis for your project.

Relevant informasjon om varslingstjenesten og bølger, vind og strøm.

Relevant information about the forecasts and waves, winds and currents.