50 Års ekstremverdi, velg punkt

Lat

Lon

Hs50 [m]

Model

Model Lat

Model Lon


Under utvikling, ikke klar til bruk

Hs50 er tilgjengelig for fri bruk både kommersielt og privat. Kystvarslingssenteret tar ingen ansvar for videre bruk av Hs50. For videre bruk skal det refereres til kystvarslingssenteret.no og dato for nedlastning av data skal oppgis.


Download Geojson Files:

Model

File

Rogaland

Download Rogaland

Hordaland

Download Hordaland