Point histcast 01 old

Historiske bølgedata
Marker et punkt på kartet, og få plot av hvordan signifikant og maksimal bølgehøyde har vært
Både kart og plot kan zoomes. Data kan lastes ned ved å trykke på Download CSV-knappen