Profesjonell bruk
STILL UNDER CONSTRUCTION

 • Historiske data langs farled
 • Lokasjonsscreening
 • Kontinuerlig punktvarsel (“abonnement”)
 • Mulighetsstudier
 • Tettere gridpunkt
 • Data med høyere kvalitet
 • Analyse tilpasset behov
 • Rapport
 • Kvalitetssikring
 •  
 • Man velger et punkt/område på kartet
 • Angir deretter start og slutt-tidspunkt for bølgehistorikken
 • Ev. så velges punktvarsel frem i tid
 • Trykker knappen for å hente data